Instytut Polski w Brukseli jest odpowiedzialny za promocję kultury polskiej w Belgii. Placówka organizuje i wspiera liczne projekty kulturalne z udziałem polskich artystów, są to: wystawy, koncerty, pokazy filmów oraz inne wydarzenia w belgijskich ośrodkach kultury, jak Bozar i Flagey oraz podczas wydarzeń, np. Design September czy OdeGand – Festival van Vlaanderen. Ośrodek jest świetnym  źródłem  informacji o aktualnych wydarzeniach związanych z w polską kulturą w Belgii.

phpThumb_generated_thumbnailjpgO Instytucie

Instytut Polski w Brukseli to placówka dyplomatyczna RP odpowiedzialna za upowszechnianie kultury polskiej i budowę dobrego wizerunku Polski w Belgii. Celem głównym ośrodka jest zapewnienie obecności polskiej kultury w najważniejszych ośrodkach kultury w Belgii oraz współpraca i utrzymywanie relacji kulturalnych między Polską a Belgią w sferze kultury, edukacji i nauk humanistycznych.

Kluczowym zadaniem pracowników placówki jest zapoznanie mieszkańców Belgii z historią, językiem i kulturą Polski oraz skorzystanie z możliwości zaprezentowania najnowszych polskich osiągnięć intelektualnych i wydarzeń kulturalnych w ramach wydarzeń organizowanych w ośrodkach belgijskich. W tym celu Instytut organizuje i wspiera polskie projekty i promuje polskich artystów w belgijskich przedsięwzięciach. Jednostka współpracuje z licznymi partnerami belgijskimi : instytucjami, organizacjami pozarządowymi, festiwalami i innymi podmiotami działającymi na polu kultury, edukacji i nauki oraz utrzymuje stały kontakt z ośrodkami polskimi w kraju i za granicą. Lista belgijskich, polskich i międzynarodowych partnerów dostępna jest na stronie internetowej Instytutu.

W ciągu roku z ramienia Instytutu organizowane i wspierane są liczne projekty kulturalne: wystawy, koncerty, pokazy filmów, przedstawienia teatralne, spotkania literackie, debaty oraz inne formy działalności kulturalnej. Aktywności odbywają się w kluczowych belgijskich ośrodkach kultury, m.in. Bozar, Flagey, podczas cyklicznych wydarzeń, np. Design September, czy festiwali jak OdeGand – Festival van Vlaanderen.

Instytut Polski w Brukseli działa przy Ambasadzie RP w Belgii pod nadzorem MSZ i należy do międzynarodowej sieci 21 Instytutów Polskich na świecie. Jest  członkiem EUNIC – Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury.

logo-instytut polski w brukseli

Program 

Informacje o aktualnych wydarzenia organizowanych lub wspieranych przez Instytut Polski w Brukseli zamieszczane są w programie na stronie internetowej ośrodka, gdzie podzielone są według kategorii: sztuka, muzyka, teatr, film, literatura i inne. Serwis prowadzony jest w trzech wersjach językowych: j. angielskim, j. francuskim i  j. niderlandzkim.  Serwis jest świetnym źródłem aktualnych informacji o wydarzeniach związanych z polską kulturą w Belgii.

Warto zapisać się na listę newslettera, który rozsyłany jest do subskrybentów średnio dwa razy w  miesiącu i zapewnia dostęp do aktualnych informacji o kulturalnych wydarzeniach odbywających się w Belgii, organizowanych lub wspieranych przez Instytut Polski w Brukseli. Newsletter redagowany jest również w trzech językach. Polecam tą możliwość, gdyż jest to cenne źródło wartościowych informacji, które nie zawsze można znaleźć w belgijskich źródłach.

 

instytut polski logo

 

 

INSTYTUT POLSKI W BRUKSELI

Place Flagey 18, 1050 Bruxelles
www.culturepolonaise.eu

 

 

Źródło: www.culturepolonaise.eu